Søknader og rapporter

Søknader og rapporter

Søknader og rapporter har vært en vesentlig del av alle mine jobber opp gjennom årene. Det har vært søknader om midler fra stat, fylke, kommune eller ideelle stiftelser. Det har vært søknader om støtte fra Innovasjon Norge og Skattefunn.

Gjennom mitt engasjement i frivillig sektor har også det å skaffe midler vært en svært sentralt. Enten det har vært søknader på nasjonalt eller lokalt nivå, departementer, direktorater, kommuner, stiftelser og legater.

Min lange erfaring i utforming av søknader kan være din nøkkel til midler til det prosjektet du ønsker å sette i gang.

Mottar man midler skal det alltid rapporteres. En presis rapport er grunnlaget for senere søknader og en god rapport vil alltid kunne synliggjøre din virksomhet på en god måte.