Skriveoppdrag

Skriveoppdrag

Jeg hjelper deg gjerne med artikler om ulike tema, hefter, brosjyrer og redaksjonelt arbeid. Alt fra idéer til ferdig trykk. Om ønskelig formidles kontakt med designer og trykkeri.

Jeg har skrevet tekster hele mitt liv, helt fra skoleavisa på ungdomsskolen og gjennom et langt yrkesliv. Jeg har arbeidet med tekster innenfor mange ulike fagfelt, fra psykisk helse og rusproblematikk til miljøfyrtårnsertifisering og brukerveiledninger innen velferdsteknologi.
Artikler om hundekjøring, lokalsamfunnsreportasjer og aktivitet i frivillig sektor er også en del av det jeg har arbeidet med.

Vinteren 2021/2022 jobbet jeg med oppdrag for Femundløpets magasin som ble utgitt i samarbeid med Rørosnytt. Magasinet kan leses her

Jeg har bla skrevet en bok; “Selvhjelp – Om å ta tak i eget liv sammen med andre” og bidratt med et kapittel i en annen bok; “Selvhjelp - problemet som ressurs i egen endringsprosess” i boka “Et bedre liv - Historier, erfaringer og forskning om recovery ved rusmiddelbruk og psykiske helseproblemer”.

I den senere tid har jeg hatt oppdrag som web- og presseansvarlig i Femundløpet og drifter nettsiden www.femundlopet.no.


Gjennom frivillig arbeid har jeg jobbet med alt fra medlemsblad for Assistanse, foreningen for barn og ungdom med synshemming (Nå en del av Norges Blindeforbund) til MUSH Magasinet, et årlig magasin om langdistanse hundekjøring og Synnfjellet.

Jeg drifter også nettsidene til MUSH Synnfjell og Torpa Idrettslag.